تلفن 13-22887811
آخرین مطالب

 اطلاعات کلی درباره ترکیه

راهنمای کلی مهاجرت و اقامت ترکیه

مهاجرت به ترکیه و اقامت ترکیه برای بسیاری از ایرانیان به چند دلیل دارای جذابیت است. یکی از مزایای مهاجرت به ترکیه و اقامت ترکیه نزدیکی این کشور و طول سفر بسیار کوتاه است ، از طرفی مها جرت به ترکیه و اقامت ترکیه به لحاظ اینکه دارای فرهنگ ،سنن نزدیک ما هستند ،طرفدار دارند. بعلاوه  مها جرت به ترکیه و اقامت ترکیه با توجه به داشتن دانشگاههای خوب و معتبر (در برخی شهرها) مورد علاقه می باشد . همچنین امکان کار و سرمایه گذاری بعد از ترکیه مها جرت به ترکیه و اقامت فراهم است .

روش مهاجرت به ترکیه

روشهای مهاجرت به ترکیه و اقامت ترکیه

روشهای مهاجرت به ترکیه و اقامت ترکیه شاید مهمترین موضوعی است که متقاضی میبایست در مورد آن تحقیق کند، روشهای متنوعی برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  وجود دارد، که شما میتوانید با توجه به شرایط خود از مناسبترین روش برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  اقدام کنید. هر کدام از روشها دارای مزایا و معایبی هستند ، که باید پس از ارزیابی شرایط و برنامه و اهداف شما از میان روشهای مختلف برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  مناسبترین روش که شما را به خواسته تان برساند ، انتخاب کنید.

خرید ملک در ترکیه

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق خرید ملک  

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق خرید ملک ، مورد توجه بسیاری است ، خرید ملک یکی از روشهای  مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  است . اما توجه داشته باشید که تنها برخی از کشورها و تحت شرایط خاصی برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق خرید ملک اقامت میدهند . شما میتوانید از طریق سایت ما اطلاعات بیشتری برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از روش خرید ملک کسب کنید.

ثبت شرکت در ترکیه

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق ثبت شرکت

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق ثبت شرکت ، توسط متقاضیان با اهداف دوگانه راه اندازی کسب و کار توام با مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  دنبال میشود . روش ثبت شرکت نیز یکی از روشهای جذاب برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) است . با ثبت شرکت امکان مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) فراهم میشود . یکی از مزیتهای ثبت شرکت این است که همزمان امکان گرفتن اقامت برای فرزندان بالای ۱۸ سال برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  وجود دارد ، مضافا امکان مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا برای چند خانوار در یک مجموعه نیز برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  فراهم است.

کار در ترکیه

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق مشاغل مهارتی وکاریابی

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق مشاغل مهارتی وکاریابی ، طرفداران زیادی دارد.

برخی از کشورها از نظر نیروی کار، بخصوص نیروهای کار مهارتی دچار مضیقه و کمبود هستند . لذا یکی از روشهای مطرح برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا ،مهاجرت کاری به ترکیه است ، برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  پروسه اقدامات موثر در این روش از طریق اعلام نیاز کارفرما یا اسپانسر امکان پذیر است.

ازدواج در ترکیه

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق ازدواج

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق ازدواج ، روشی خاص با شرایطی خاص  است.برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  )اقامت اروپا (،  طبق قوانین مهاجرت مندرج در مقررات ، در بسیاری از کشورها چنانچه فردی با تبعه کشور مورد نظر ازدواج کند ، لذا برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  وی میتواند با داشتن مدارک مستدل و واقعی در خصوص مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا اقدام نماید.مهاجرت به پروسه اقدامات آن برای افرادیکه در خارج از کشور مورد نظر هستند ، از طریق اعلام نیاز اسپانسر و کارفرما صورت میگیرد.

 

 پیوستن به خانواده در ترکیه

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  از طریق پیوستن به خانواده منحصر به وابستگان درجه اول خانواده است . طبق قوانین مهاجرت ترکیه ،چنانچه وابستگان تحت تکفل خانواده برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  متقاضی پیوستن به خانواده باشند ، در صورتیکه سرپرست خانواده از یکی از روشهای قانونی اقامتی برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  اقدام کرده باشد و موفق به اخذ اقامت شده باشد ، سایر افراد خانواده میتوانند از طریق پیوستن به خانواده بصورت کاملا قانونی اقدام نمایند.

اقامت دائم کشور ترکیه

اقامت دائم  ترکیه و مهاجرت به ترکیه

اقامت دائم  ترکیه و مهاجرت به ترکیه ، با حفظ شرایط اولیه و رعایت شرایط بعدی اقامت امکان پذیر است . شما باید به نکته مهمی برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  توجه کنید . و اینکه برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  ابتدا اقامت یکساله ارائه میشود . و اقامت دائم برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه   مستلزم انجام تمدید اقامت برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  برای سالهای بعد تا پنج سال است . بنابراین مساله تمدید سالهای بعدبرای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه   و شرایط آن را از همان ابتدا جویا شوید.

تمدید اقامت ترکیه

تمدید  مهاجرت به ترکیه و اقامت  ترکیه

تمدید  مهاجرت به ترکیه و اقامت  ترکیه، با موضوع اقامت دائم  ترکیه ارتباط تگاتنگ دارد. همانگونه که میدانید مطابق مقررات و قوانین برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  در ابتدا اقامت ترکیه

برای مدت یکسال معتبر است ، و برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  در سالهای بعد با توجه به شرایط و روش انتخاب شده باید اقامت تمدید گردد.

برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  مساله تمدید اقامت به همان اندازه مهم است ،که گرفتن اقامت اولیه برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه   اهمیت دارد،زیرا در صورت عدم تمدیدبرای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه   علاوه بر هدر دادن منابع مالی برنامه زندگی متقاضیان صدمه خواهد دید. بنابر این برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه   در ابتدای کار اطلاعات جامعی از شرایط تمدیدبرای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه   کسب کنید.

تحصیل در ترکیه

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  ازطریق تحصیل

مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  ازطریق تحصیل ، بهترین و کم هزینه ترین روش برای نسل جوان تحصیلکرده بخصوص در مقاطع ارشد و دکترا است . مهاجرت تحصیلی یکی از ارزانترین و معتبر ترین روشهایی است که متقاضی میتواند برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  اقدام کند . اگرچه در مدت تحصیل متقاضی نمی تواند در خواست اقامت به اداره مهاجرت کشور مورد نظر ارائه کند ، اما مزیت این متقاضیان این است که در پایان تحصیل در صورت یافتن شغل ، امتیاز سکونت چند ساله در کشور مورد نظر راه را برای اقامت دائم ومهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه   تسهیل خواهد نمود . مضافا در طول تحصیل امکان کار ۲۰ ساعته برایشان فراهم است.

کاتالوگ ترکیه

دانلود کاتالوگ ترکیه 

در سایت  ما اطلاعات جامعی در مورد کشورها و روشها در مجموعه کاتالوگ پیش بینی شده است. چنانچه مایلید اطلاعاتی جامع در خصوص مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  کسب کنید میتوانید نسبت به دانلود کاتالوگ مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه   اقدام نمایید.

چنانچه مایل باشید میتوانید در مشاوره حضوری با کارشناسان بین الملل امور مهاجرت ما شرکت نمایید،و از اطلاعات جامع و سوابق و تجربیات درخشان آنها که در پرونده های مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه   دارند ،بهره مند شوید، فراموش نکنید که به هر میزان در اخذ اطلاعات درست و مشاوره دقیق هزینه کنید، این نوع مخارج هزینه به حساب نمی آید بلکه در آمد محسوب میشود. فقط یادتان باشد که از چندین منابع مختلف مشاوره بگیرید و اطلاعات کسب شده را باذکر منابع یاداشت کنید و با هم مقایسه نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای مهاجرت به ترکیه و اخذاقامت ترکیه  با ما به آدرس و تلفن و سایت ذیل تماس حاصل فرمایید.

آدرس: تهران –ابتدای خ پاسداران- بعد از دشتستان هفتم – روبروی باشگاه بانک مرکزی پلاک ۱۰۴ طبقه ۴-واحد ۲۷

تلفن:

۱۳-۲۲۸۸۷۸۱۱-۰۲۱

۳۶و۳۴-۲۲۸۷۹۹۳۴-۰۲۱

۲۲۸۷۱۴۲۴-۰۲۱

وب سایت ها:

www.caspianmohajer.com

www.euromohajer.com

ایمیل:

info@caspianmohajer.com