درباره ما

درباره ما

فعالیتهای بین الملل مشاوران ما مشتمل بر ارائه خدمات و مشاوره مهاجرت است. حوزه و موضوع فعالیتهای در دست اقدام  در راستای موضوع قانونی ثبت شده و تجربیات مشاوران ما از سال ۱۳۸۳ و در قالب مجوز ها صورت میگیرد. اقدامات ما در چارچوب شرکتهای قانونی و ثبت شده همراه با سالها تجربه و تخصص در زمینه مهاجرت اروپا و اقامت اروپا دارای کارنامه درخشان و بی نقصی است ، و ما افتخار میکنیم توانسته ایم بخشی از نیازمندیهای متقاضیان محترم را از روشهای کاملا قانونی و حقوقی بر طرف نماییم ، شایان ذکر است پاشنه آشیل کسب موفقیت ما در انجام کارها ،صداقت کارشناسان و مشاوران بین الملل ما است که این امر  توام با برنامه ریزی ،نظم و پیگیری به موقع کارها از مراجع ذیصلاح و همچنین تاکید مشاوران ما به متقاضیان در آماده کردن مدارک و مستندات مورد نیاز در وقت قانونی و روش قانونی جهت انجام مصاحبه های سفارت میباشد. فراموش نکنیم که سرشت فعالیتهای مهاجرت انجام اقدامات دو طرفه مشاور و متقاضی در وقت مقرر است. لذا موفقیت هر پرونده مهاجرتی نه فقط در گرو مشاور بلکه جدیت دو طرف لازمه کسب نتیجه مطلوب است.

شما میتوانید در مشاوره مهاجرت و اقامت اروپا شرکت کنید و اطلاعاتی مفید در خصوص مهاجرت و اقامت اروپا کسب کنید و مطابق با قوانین و مقررات پیمان شنگن و اتحادیه اروپا از کلیه مزایای مهاجرت و اقامت اروپا بهره مند شوید.

مشاوران بین الملل ما شما را در جریان روشهای بروز شده مهاجرت تحت عنوان روشهای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا قرار میدهند.